Erfopvolging

Uw financiële situatie rechtvaardigt een actieve opvolging volledig in overeenstemming met uw doelstellingen en deze van uw familie. Wij bieden een complete dienstverlening aan om uw financiën optimaal te structureren, veilig te laten aangroeien en adequaat over te dragen naar de volgende generatie.

U wilt vermijden dat uw nabestaanden een fortuin aan successierechten moeten betalen. Een juiste verdeling van de erfenis is belangrijk. U wenst toch discussies tussen de nabestaanden te vermijden?

Driesmans Verzekeringen  helpt u bij:

  • De bescherming van uw opgebouwd vermogen tegen claims van derden en wankelende financiële instellingen.
  • De fiscale optimalisatie van uw financiën.
  • De spreiding van uw financiën in functie van uw risicoprofiel.

De overdracht van uw vermogen in de loop van uw leven en bij uw overlijden